نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله با دقت راهنمای نویسندگان و سایر بخش های مرتبط را مطالعه بفرمایید

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه با حمایت مالی و معنوی بنیاد خیریه راهبری آلاء ودر پژوهشکده مطالعات وقف ونیکو کاری(خیر ماندگار) - دانشگاه اصفهان تهیه گردیده است و در تاریخ 1399/5/5 ضمن موافقت اصولی با دانشگاه اصفهان، موفق به اخذ مجوز از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده و پیرو آن اقدام به دریافت مقاله می نماید ،این نشریه اولین پژوهشنامه دانشگاهی  است که به طور تخصصی به مسائل و چالش های حوزه  خیر و نیکوکاری   می پردازد. این پژوهشنامه به منظورنشر دستاوردهای اصیل پژوهشی وقف و امر خیر، کمک به مسئله یابی و حل مسایل این حوزه و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشرمی شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن وهمچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات این حوزه  نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

1.پژوهش های اقتصادی و مدیریتی امر خیر؛

2.پژوهش های  تاریخی و تمدنی امرخیر؛

3.پژوهش های دینی و حقوقی امر خیر؛

4.پژوهش های فرهنگی و اجتماعی امر خیر. 
 

 

 

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
شناسایی مدل پارادایمی «توسعه نوآوری در مؤسسات خیریه ایران» (یک نظریه زمینه‌ای)

مهری بهار؛ زینب محمودیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.133009.1000

چکیده
  «نوآوری» پیش فرض ضروری هر فعالیت مداوم رقابتی است. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی، گوی سبقت را کسی می‌رباید که بتواند راهکارها و منابع تداوم نوآوری سازمان خود را بهتر و بیشتر بشناسد. امروزه مؤسسات خیریه در ایران بیش از هر زمان دیگری وارد عرصه رقابت شده‌اند و متخصصان، وجود بازار رقابت سخت و جدی در بخش‌های مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
بررسی منابع صندوق های وقف برای آموزش عالی در کشورهای منتخب

حمید مرتضی نیا؛ خلیل نوروزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.134806.1014

چکیده
  هدف نهایی از مفهوم وقف، منفعت‌بخشی به جامعه است. این تحقیق روند منابع صندوق‌های وقف در حوزه آموزش عالی را در طی 28 سال در بازه زمانی (1993-2021) از حدود 395 مؤسسه‌ی دولتی و خصوصی در کشورهای منتخب یعنی مالزی، اندونزی، ایالات‌متحده، ترکیه و انگلستان با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده‌ی‌‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های دینی و حقوقی وقف وامر خیر
وقف و حکمرانی مردمی

منصور میراحمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135140.1019

چکیده
  نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان‌دهندۀ نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست‌کم در سه زمینه است. مردمی‌سازی حکمرانی متوقف بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های دینی و حقوقی وقف وامر خیر
وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها

محمد مهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.134815.1011

چکیده
  وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها از موضوعات حائز اهمیّتی است که نه‌تنها در قوانین و مقررات موضوعه به‌صورت مبنایی، نظام‌مند و کامل مشخص نشده، در دیدگاههای حقوقی نیز تا کنون تحلیل نشده است؛ از این رو، نگارندگان در این تحقیق درصدد تحلیل وضعیت حقوقی اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها برآمده‌اند. در همین راستا مؤلفان با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
ارائه مدل جذب مشارکت های مردمی در فعالیت های قرآنی

سید حسین سیدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 78-101

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135282.1024

چکیده
   فعالیت‌های قرآنی، مصداق امر خیر شناخته شده و نیز یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه خیر در جامعه‌اند؛ زیرا بخش زیادی از قرآن توصیه به خیرخواهی و نیکوکاری است؛ ازاین‌رو، در این مقاله مسئله جذب مشارکت‌های مردمی برای فعالیت‌های قرآنی بررسی می‌شود. در این مقاله از روش تحقیق کیفی نظریه داده‌بنیاد با رویکرد نظام‌مند اشتراوس و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 102-120

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135360.1028

چکیده
  امروزه فعالیت‌های خیرخواهانه متعددی در مناطق مختلف کشور در حال انجام است که اگرچه رویکرد مثبتی به این قبیل فعالیت‌ها وجود دارد، فرایند امر خیر نیز با چالش‌ها و مسائل متعددی همراه است. در این مقاله تلاش شده است تا چالش‌ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه‌نشین مطالعه شوند. این پژوهش کیفی و پدیدارشناسانه است و به‌منظور جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
تبیین چالش های بیمارستان های خیریه استان فارس و راهکارهای مواجهه با آن ها: یک مطالعه کیفی

سیده مریم نجیبی؛ یاسر ساریخانی؛ فاطمه امیدواری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135439.1031

چکیده
  بیمارستان‌های خیریه ازجمله مهم‌ترین مؤسسات غیر‌انتفاعی هستند که نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات سلامت بر عهده دارند. این بیمارستان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند که به‌شدت بر عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. این مطالعه با هدف تبیین چالش‌های بیمارستان‌های خیریه استان فارس و راهکارهای مواجهه با آنها انجام پذیرفته است.مطالعه حاضر به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
گفتمان امور خیریه در اصفهان (۱۳۲۶-۱۳۲۴ق.): انجمن تبلیغی کلیسا (CMS) و واکنش کنشگران اجتماعی

صفورا برومند

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 146-170

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135367.1027

چکیده
  فعالیت «انجمن تبلیغی کلیسا» ابتدا در جلفا (۱۲۹۲ق./۱۸۷۵م.) و سپس در اصفهان (۱۳۲۲ق./۱۹۰۴م.) آغاز شد. فعالیت این انجمن که در قالب امور خیریه و با ایجاد مراکز آموزشی و پزشکی روزآمد و مجهز همراه بود، در سپهر زمانی مشروطیت، زمینه واکنش کنشگران اجتماعی در اصفهان را فراهم کرد. این امر به شکل‌گیری کنش اجتماعی گروهی از روحانیون و کنشگران اصفهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)

مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 171-192

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135396.1030

چکیده
  حکمرانی، یکی از الگوهای اداره امور و فعالیت‌های جمعی و عمومی است که بر اساس آن، بازیگران مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی و جامعه مدنی) در یک چارچوب مشارکتی و غیر سلسله‌مراتبی به‌منظور تدوین، اجرا و نظارت بر خط‌مشی‌های یک حوزه مشخص و در یک فضای تعاملی و چندجانبه، با همدیگر همکاری می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند نهاد وقف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
تحلیل جامعه شناختی فعالیت ها و عملکردهای مؤسسات خیریه ای (اتنوگرافی نهادی یکی از مؤسسات حوزه سلامت)

علی بلورفروش؛ بهمن باینگانی؛ سحر فائقی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135463.1034

چکیده
  به موازات عقب‌نشینی دولت و گسترش منطق بازار به حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان یکی از کانون‌های مقاومت در برابر این هجوم از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند. بر‌ این اساس، هدف مطالعة حاضر، بررسی یک نمونه از این مؤسسات[1] است که در شهر اصفهان و در حوزۀ بهداشت و سلامت مشغول به فعالیت‌اند. روش این مطالعه کیفی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های تاریخی و تمدنی وقف وامر خیر
بررسی نحوه عملکرد خیریه ها در امور متکدیان(مطالعه موردی : دوره قاجار و پهلوی )

زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 221-235

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.134654.1009

چکیده
  در دوره قاجار و پهلوی  برخی از موسسات و دست اندرکاران امور خیریه به مقابله با معضل تکدی گری و رسیدگی به امور متکدیان پرداختند.  این رویکرد از آن جهت در خور تامل است که از ظهور نگرش های نوینی در عرصه امور خیر و رفع آسیب های اجتماعی حکایت دارد . پیچیدگی ابعاد تکدی گری ، وجود متکدیان حرفه ای و کلاش و تنوع گونه های تکدی گری چالش هایی را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های تاریخی و تمدنی وقف وامر خیر
موقوفات ارباب رستم گیو و نقش آن در توسعة اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران (مطالعة موردی: دورة پهلوی دوم)

الهام ملک زاده؛ انیس سجادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 236-253

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135254.1022

چکیده
  نیکوکاری و داد و دهش از بارزترین تعالیم دینی - اخلاقی همه ادیان ازجمله آیین مزدیسنا است. از دوره قاجار و در پی تصمیم پارسیان برای بهبودی شرایطشان، نیکوکاری و اقدامات خیرخواهانه، به‌ویژه اختصاص موقوفات برای ارتقای وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان ایران رشد چشمگیری یافت. در سال‌های بعد با ایجاد امکان مشارکت اجتماعی بیشتر، ...  بیشتر

پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
تحلیل جامعه شناختی فعالیت ها و عملکردهای مؤسسات خیریه ای (اتنوگرافی نهادی یکی از مؤسسات حوزه سلامت)

علی بلورفروش؛ بهمن باینگانی؛ سحر فائقی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135463.1034

چکیده
  به موازات عقب‌نشینی دولت و گسترش منطق بازار به حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان یکی از کانون‌های مقاومت در برابر این هجوم از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند. بر‌ این اساس، هدف مطالعة حاضر، بررسی یک نمونه از این مؤسسات[1] است که در شهر اصفهان و در حوزۀ بهداشت و سلامت مشغول به فعالیت‌اند. روش این مطالعه کیفی، ...  بیشتر

پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
ارائه مدل جذب مشارکت های مردمی در فعالیت های قرآنی

سید حسین سیدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 78-101

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135282.1024

چکیده
   فعالیت‌های قرآنی، مصداق امر خیر شناخته شده و نیز یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه خیر در جامعه‌اند؛ زیرا بخش زیادی از قرآن توصیه به خیرخواهی و نیکوکاری است؛ ازاین‌رو، در این مقاله مسئله جذب مشارکت‌های مردمی برای فعالیت‌های قرآنی بررسی می‌شود. در این مقاله از روش تحقیق کیفی نظریه داده‌بنیاد با رویکرد نظام‌مند اشتراوس و ...  بیشتر

پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
شناسایی مدل پارادایمی «توسعه نوآوری در مؤسسات خیریه ایران» (یک نظریه زمینه‌ای)

مهری بهار؛ زینب محمودیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.133009.1000

چکیده
  «نوآوری» پیش فرض ضروری هر فعالیت مداوم رقابتی است. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی، گوی سبقت را کسی می‌رباید که بتواند راهکارها و منابع تداوم نوآوری سازمان خود را بهتر و بیشتر بشناسد. امروزه مؤسسات خیریه در ایران بیش از هر زمان دیگری وارد عرصه رقابت شده‌اند و متخصصان، وجود بازار رقابت سخت و جدی در بخش‌های مختلف ...  بیشتر

پژوهش های دینی و حقوقی وقف وامر خیر
وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها

محمد مهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-77

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.134815.1011

چکیده
  وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها از موضوعات حائز اهمیّتی است که نه‌تنها در قوانین و مقررات موضوعه به‌صورت مبنایی، نظام‌مند و کامل مشخص نشده، در دیدگاههای حقوقی نیز تا کنون تحلیل نشده است؛ از این رو، نگارندگان در این تحقیق درصدد تحلیل وضعیت حقوقی اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها برآمده‌اند. در همین راستا مؤلفان با ...  بیشتر

پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
چالش ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین

زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 102-120

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135360.1028

چکیده
  امروزه فعالیت‌های خیرخواهانه متعددی در مناطق مختلف کشور در حال انجام است که اگرچه رویکرد مثبتی به این قبیل فعالیت‌ها وجود دارد، فرایند امر خیر نیز با چالش‌ها و مسائل متعددی همراه است. در این مقاله تلاش شده است تا چالش‌ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه‌نشین مطالعه شوند. این پژوهش کیفی و پدیدارشناسانه است و به‌منظور جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135214.1020

چکیده
   پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا در حوزة معرفتی آینده‌پژوهی، با استفاده از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزة خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعة هدف آن فعالان حوزة خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه‌گیری نظری و مصاحبة عمیق و نیمه‌عمیق به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
مطالعه ی کارکردهای رادیو در مناسک‌سازی امور خیریه و پویشگری دینی - اجتماعی

ویدا همراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136406.1041

چکیده
  شناخت چگونگی کارکرد رسانه‌ها در حوزه‌های اجتماعی ازجمله دین یکی از موضوعات مهم در تاریخ رسانه بوده است و رادیو یکی از رسانه‌هایی است که از آغاز فعالیتش با توجه به سهولت دسترسی مخاطبان عام و خاص به آن، برای انتشار پیام‌های دینی به کار رفته است. بخشی از محتوای دینی ارائه‌شده در رادیو به شکل وعظ و دعا و آموزش مبانی دینی و بخش دیگر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های تاریخی و تمدنی وقف وامر خیر
تأملی بر اختلاف در تفسیر شروط انتخاب متولیان در موقوفات اولادی (نمونه موردی : موقوفهء اولادی قلعه صدری قم)

علیرضا زبرجدی؛ ساسان طهماسبی؛ ابوالفضل حسن آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135788.1038

چکیده
  موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده‌نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف‌نظر در انتخاب متولیان و نحوة هزینه‌کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوة انتخاب متولیان در موقوفۀ قلعه صدری قم (که به نصرت‌آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ‌ترین موقوفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
تحلیل مقایسه‌ای‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه

نسیم غنبرطهرانی؛ آزاده شریفی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136050.1040

چکیده
  سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نهاد‌هایی خودجوش از بطن و متن جامعه تشکیل شده‌اند و عملکرد آنها یکی از فاکتور‌های مهم برای ارزیابی فرهنگ هر کشور به‌شمار می‌آید. هدف از تحقیق مدنظر، مقایسه سرمایۀ اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه است. مطالعه موردی در این پژوهش را شبکه سازمان‌های خیریه همکار با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136278.1042

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ از این رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی، به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش‌هایی که با استفاده از مدلسازی عامل‌بنیان به بررسی نابرابری اقتصادی پرداخته شده، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات ...  بیشتر

ابر واژگان