نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله با دقت راهنمای نویسندگان و سایر بخش های مرتبط را مطالعه بفرمایید

پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه وابسته به پژوهشکده آلاء(مطالعات نوین وقف و امور خیر ) دانشگاه اصفهان، در تاریخ 1399/5/5 ضمن موافقت اصولی با دانشگاه اصفهان، موفق به اخذ مجوز از کمسیون نشریات وزارت علوم گردید و پیرو آن اقدام به دریافت مقاله می نماید ،این نشریه اولین پژوهشنامه دانشگاهی  است که به طور تخصصی به مسائل و چالش های حوزه  خیر و نیکوکاری   می پردازد. این پژوهشنامه به منظورنشر دستاوردهای اصیل پژوهشی وقف و امر خیر، کمک به مسئله یابی و حل مسایل این حوزه و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشرمی شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن وهمچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات این حوزه  نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد:

.1پژوهش های اقتصادی و مدیریتی امر خیر؛

2.پژوهش های  تاریخی و تمدنی امرخیر؛

3.پژوهش های دینی و حقوقی امر خیر؛

4.پژوهش های فرهنگی و اجتماعی امر خیر.


*تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور بررسی خواهند شد.

*داوری در این مجله به صورت« دو سوکور » انجام می‌شود.

*دستیابی به محتوای مقالات درپژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیر برای پژوهشگران و محققان به‌صورت دسترسی آزاد می باشد.

*نویسنده گرامی جهت تسریع در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه ، چهار داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید.)

*بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.