اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 101
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 52

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 25293
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6969
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز