آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 55
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 30

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 4677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1086
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز