اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 111
تعداد پذیرش 40
تعداد عدم پذیرش 60

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 43
تعداد مشاهده مقاله 32614
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10869
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز