فرایند پذیرش مقالات

    تذکرات:

 1. محتوای مقاله در جهت هدف ها و موضوع های مرتبط با وقف و امور خیر باشد.
 2.  مقاله، حاصل مطالعات، تجارب و پژوهش های نظام مند و معتبر نویسنده (نویسندگان) باشد.
 3. مقاله، دارای اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد.
 4. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد.
 5. تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه و تعارض منافع توسط همه نویسندگان الزامی است و باید نویسنده مسئول در آن مشخص گردد.از بررسی مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود .
 6. مجله طی چهار ماه نتیجه داوری را اعلام می کند .طی این مدت، مقالات ارسالی نباید به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال شده یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند.
 7. از آنجا که مقالات منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی دو فصلنامه پذیرفته می شوند، نویسندگان محترم باید ابتدا به عنوان کاربر در پایگاه ثبت نام نمایند.
 8. مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق یا نظرورزی نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه ای یا مقالاتی که به طور کلی و یا جزئی در جای دیگری چاپ شده اند، پذیرفته نمی شوند.
 9. در مقالات فارسی، در نگارش متن مقاله از به کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خودداری شود و در مواقع ضروری، معادل لاتین لغت مورد نظر، به صورت زیرنویس نوشته شود.
 10. هنگام ثبت نام، نام کاربری حتما باید ادرس ایمیل شخص به صورت کامل باشد.ازتغییر دادن آن خودداری کنید زیرا کاربر توسط سامانه شناسایی نمی شود.

     اصول کلی:

 1. این مجله صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و نسخه کاغذی ندارد.
 2. حق ویرایش مقاله های پذیرفته شده برای مجله محفوظ است.
 3. مسئولیت نظرات علمی ارائه شده در مقالات با نویسنده مسئول می باشد.
 4. پذیرش مقاله برای انتشار به عهده هیأت تحریریه دوفصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد.
 5. داوری در این مجله به صورت« دو سومخفی » انجام می‌شود.
 6. مؤلفان تنها از طریق سایت دوفصلنامه مجاز به ارسال مقاله خواهند بود. لازم است ضمن ورود به سایت دو فصلنامه و ثبت نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت دارند تا صاحب صفحه اختصاصی خود شوند. تمامی مکاتبات با مؤلفان در مراحل مختلف کار از طریق سامانه و بنا به تنظیم سردبیر، به طور خودکار صورت خواهد گرفت.
 7. مؤلفان موظف‌اند مقالۀ خود را بر اساس شیوه‌نامۀ دوفصلنامه مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.
 8. فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور دوفصلنامه در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با نویسنده مسؤول انجام می شود . پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است .

 

      شیوه نامه بررسی و ارزیابی مقالات:

الف- فرایند بررسی و ارزیابی مقالات:

 1. ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
 2. کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد . )
 3. اعلام نظر سردبیر؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می شود . )

  * در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود .

   *در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .

 4. بررسی مقاله درحوزه های «اصالت»، «ارتباط موضوعی با فعالیت نشریه» و «کیفیت فنی» توسط سردبیر و اعضای هیأت تحریریه و تعیین داور برای مقالات داری شرایط اولیه.
 5. ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، ارزیابی مقاله توسط داوران انجام می پذیرد. هر مقاله به 2 داور و در صورت نیاز به داوران بیشتر، به داور سوم ارجاع می‌گردد.

 6. دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛

  *در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد .

  *در صورتی که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، مقاله برای تعیین تکلیف برای داور سوم ارسال می شود

  *در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه هیات تحریریه مطرح می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود .

 7. دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه هیات تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

  *در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود .

  *در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود . شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجددا مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.
 8. رد یا پذیرش مقاله؛پس از پایان فرایند داوری، توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 9. اعلام عدم پذیرش ،پذیرش قطعی و یا پذیرش مشروط ،به نویسنده مسئول مقاله.
 10. بررسی مقالات پذیرفته شده علمی توسط ویراستار ادبی ،در صورت وجود اشکالات نگارشی و فرمتی ،مولف جهت رفع اشکالات راهنمایی می شود .
 11. پس از تاییدمقاله توسط ویراستار ادبی ،مقاله مورد صفحه آرایی قرار می گیرد .
 12. تمامی مقالات، پس از ویراستاری و صفحه آرایی و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به اصلاحات داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود .
 13.  قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات قابل انتشار.
 14. انتشار مقاله.

ب- شاخص‌های ارزیابی مقالات:

 1.    داشتن نوآوری و به‌روز بودن.
 2. سطح علمی و عمق دانش تخصصی.
 3. کاربردی بودن و اثربخشی مقاله در جامعه علمی.
 4. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 5. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 6. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 7. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.
 8.   رعایت اخلاق پژوهش و حقوق مالکیت معنوی

پ- نتایج فرآیند ارزیابی مقالات:

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش که شامل موارد ذیل می گردد:

      - پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات و تایید داوران ، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.

     - پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.

     - پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داوران، پذیرش نهایی توسط سردبیر ودر جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود

ت-  دلایل رد مقالات:

 1. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش موجب رد مقاله می‌شود.

     2.«رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت (محورهای تخصصی)نشریه موجب رد مقاله می‌شود.

 1. «رد مقاله براساس نظر سردبیر/ داوران»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل ارسال همزمان به نشریات دیگر /یا انتشار مقاله در نشریه دیگر /یا همپوشانی خارج از عرف»؛می باشد.