مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
آینده‌پژوهی خیریه‌ها و خیرخواهی در شهر تهران

علیرضا اسکندری نژاد؛ مهری بهار؛ مجید ولی محمدی؛ فرزین مؤذن‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2022.135214.1020

چکیده
   پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا در حوزة معرفتی آینده‌پژوهی، با استفاده از روش‌شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزة خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعة هدف آن فعالان حوزة خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه‌گیری نظری و مصاحبة عمیق و نیمه‌عمیق به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وقف وامرخیر
مطالعه ی کارکردهای رادیو در مناسک‌سازی امور خیریه و پویشگری دینی - اجتماعی

ویدا همراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136406.1041

چکیده
  شناخت چگونگی کارکرد رسانه‌ها در حوزه‌های اجتماعی ازجمله دین یکی از موضوعات مهم در تاریخ رسانه بوده است و رادیو یکی از رسانه‌هایی است که از آغاز فعالیتش با توجه به سهولت دسترسی مخاطبان عام و خاص به آن، برای انتشار پیام‌های دینی به کار رفته است. بخشی از محتوای دینی ارائه‌شده در رادیو به شکل وعظ و دعا و آموزش مبانی دینی و بخش دیگر با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های تاریخی و تمدنی وقف وامر خیر
تأملی بر اختلاف در تفسیر شروط انتخاب متولیان در موقوفات اولادی (نمونه موردی : موقوفهء اولادی قلعه صدری قم)

علیرضا زبرجدی؛ ساسان طهماسبی؛ ابوالفضل حسن آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.135788.1038

چکیده
  موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده‌نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف‌نظر در انتخاب متولیان و نحوة هزینه‌کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوة انتخاب متولیان در موقوفۀ قلعه صدری قم (که به نصرت‌آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ‌ترین موقوفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
تحلیل مقایسه‌ای‌ سرمایه اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه

نسیم غنبرطهرانی؛ آزاده شریفی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136050.1040

چکیده
  سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نهاد‌هایی خودجوش از بطن و متن جامعه تشکیل شده‌اند و عملکرد آنها یکی از فاکتور‌های مهم برای ارزیابی فرهنگ هر کشور به‌شمار می‌آید. هدف از تحقیق مدنظر، مقایسه سرمایۀ اجتماعی در شبکه سازمان‌های خیریه است. مطالعه موردی در این پژوهش را شبکه سازمان‌های خیریه همکار با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهش های اقتصادی و مدیریتی وقف وامر خیر
توسعه مدل عامل‌بنیان تأثیر توزیع مناسب منابع خیریه‌ها بر نابرابری اقتصادی

سعید عبدالحسینی قهساره؛ سعید علی‌خاصی؛ بابک امینی؛ امیر حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ecs.2023.136278.1042

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ از این رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی، به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش‌هایی که با استفاده از مدلسازی عامل‌بنیان به بررسی نابرابری اقتصادی پرداخته شده، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات ...  بیشتر