کلیدواژه‌ها = نیکوکاری
چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22108/ecs.2023.136581.1043

محمدرضا پویافر؛ زینب محمدزاده